gototopgototop
advert 1
advert 2
advert 3


Projektiranje


Naši ovlašteni projektanti izrađuju projektnu i drugu dokumentaciju potrebnu za izgradnju, ispitivanje, puštanje u pogon i održavanje:

* elektroenergetskih postrojenja, uključujući postrojenja za električnu vuču
* industrijskih postrojenja
* informatičkih i upravljačkih sustava u prometu i zgradarstvu.


Projektna rješenja usklađena su sa:

* zakonima i propisima na snazi
* međunarodnim IEC, ANSI/IEEE i EN normama
* nacionalnim normama zemalja naših kupaca i korisnika (VDE, BS, itd.)
* pravilima struke.


Projektiranje u našoj tvrtki temelji se na uporabi suvremenih programskih alata (MS Office, MS Project, ePLAN, AutoCAD, itd.) i baza podataka. Uz vlastite stalno dopunjavane baze podataka, naši projektanti upotrebljavaju i gotove baze podataka pojedinih proizvođača opreme. To nam omogućuje izradu projekata s raznorodnom opremom, uvijek u skladu sa zahtjevima naručitelja.


Samostalno ili u suradnji s tvrtkama-partnerima, isporukom cjelovitog projekta obuhvaćamo jednu ili više projektnih cjelina:

* elektro-projekt
* informatički projekt
* građevinski, arhitektonski i geodetski projekt
* strojarski projekt
* tehnološki projekt, itd.


Na zahtjev kupca, osim cjelovitih projekata isporučujemo i pojedine njihove dijelove:

* idejna rješenja i studije tehničkih rješenja
* idejne, glavne ili izvedbene projekte te projekte izvedenog stanja
* stručne podloge za izdavanje lokacijske dozvole
* troškovnike
* elaborate zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
* elaborate kontrole kvalitete
* studije mogućnosti (engl. "feasibility study")
* predinvesticijske studije i investicijske programe
* dokumentaciju za javno nadmetanje
* dokumentaciju za montažu, održavanje i rukovanje
* programe za preuzimanje opreme
* dokumentaciju za ispitivanje na terenu s ispitnim protokolima, itd.


Svi projekti izrađeni kod nas podliježu internoj provjeri glavnih projektanata prije isporuke te validaciji po završetku realizacije projekta.© EXOR Tehnički Servisi d.o.o. Zagreb