gototopgototop
advert 1
advert 2
advert 3


Održavanje


Naše servisno osoblje održava raznovrsne automatizacijske uređaje i sustave u industriji, energetici, prometu i zgradarstvu, bilo da ih je isporučila naša tvrtka ili drugi dobavljači.

Naš tim za održavanje je sastavljen od iskusnih inženjera i tehničara i opremljen za održavanje složenih sustava i postrojenja. Nudimo prediktivno, preventivno i interventno održavanje s 24-satnim dežurstvom.


Prediktivno održavanje

Prediktivno održavanje temelji se na uporabi tehničkih informacijskih sustava (TIS). TIS na temelju podataka o stvarnom stanju uređaja i postrojenja predlaže termine i opseg pojedinih servisnih radova.

U usporedbi s preventivnim održavanjem, za koje su karakteristični fiksni rokovi i opsezi radova utemeljeni na prosječnim vrijednostima, takvim se pristupom:

* štedi vrijeme i materijal pri održavanju ispodprosječno opterećenih komponenata
* pravovremeno sprečavaju kvarovi natprosječno opterećenih komponenata


Preventivno održavanje

Ugovor o preventivnom održavanju može obuhvaćati niz djelatnosti:

* detaljan pregled sklopovlja
* prikupljanje, ažuriranje i pohranjivanje tehničke dokumentacije
* prikupljanje i pohranjivanje programa, konfiguracija i parametara
* izradu popisa rezervnih dijelova, pregled stanja rezervnih dijelova na skladištu
* izradu preporuke za nabavu rezervnih dijelova utemeljenu na njihovoj dobavljivosti i važnosti za rad postrojenja
* pomoć pri nabavljanju rezervnih dijelova
* provjeru i podešavanje programskih parametara
* provjeru kvalitete komunikacijske mreže
* dodatnu izobrazbu osoblja korisnika za uporabu i/ili održavanje opreme
* izradu pisanih servisnih postupaka
* konzultantske usluge tijekom nabave, montaže i puštanja u pogon nove opreme


Interventno održavanje

Pod interventnim održavanjem podrazumijevamo servisne zahvate po pozivu korisnika. Ovisno o mjestu i vrsti postrojenja te vrsti kvara, jamčimo početak zahvata u intervalu od 3 do 48 sati po pozivu. Točan rok navodi se u ugovoru.


Poslovi interventnog održavanja obuhvaćaju:

* pravovremeni dolazak na mjesto kvara
* analizu kvara
* pomoć pri nabavi rezervnih dijelova ako ih korisnik nema na skladištu
* otklanjanje kvara
* puštanje uređaja ili postrojenja u pogon


Korisnici održavanja mogu kvar prijaviti i putem naše web stranice za prijavu kvara. Izvan radnog vremena na raspolaganju stoji posebna web stranica za hitne intervencije.© EXOR Tehnički Servisi d.o.o. Zagreb